Home / Duyurular / Dört kuşun hikmeti -İbrahim (as.) Kıssası

Dört kuşun hikmeti -İbrahim (as.) Kıssası

Yüce Rabbimiz Bakara Suresinde, Hz. İbrâhîm aleyhisselam’a ölüleri nasıl dirilttiğini göstermek için şöyle buyurduğunu haber vermektedir:

“Kuşlardan dört tane al, onları kendine alıştır, sonra (parçalayıp) her bir tepeye onlardan bir parça bırak, sonra onları çağır. Koşarak sana gelecekler ve şunu bil ki, Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir”

bakara, 260

Celâleyn Tefsîri’nde, seçilen bu dört kuşun tavus kuşu, akbaba, karga ve horoz olduğu bilgisi yer almaktadır. Celâleyn’in hâşiyesi Sâvî’de ise bu kuşların seçilmesindeki hikmet şu şekilde îzâh edilir:

‘’Bu dört kuşun tercih edilmesindeki hikmet, bu kuşların insana benzemesidir. Çünkü tavus kuşunda kendini beğenmişlik ve gurur, akbabada yeme ve içme düşkünlüğü, kargada hırs ve horozda cima‘ şehveti vardır. Bu özelliklerin tamamı insanda mevcuttur.’’

Hâşiyetu’s-Sâvî

‘’Bu dört tabiata sahip olan kuşların seçilmesi, insanoğluna şu mesajı vermektedir: Nefisleri ebedi hayatla diriltmek için; kibri, dünyaya olan meyli, hırsı ve şehvete olan düşkünlüğü öldürmek yani bunları paramparça edip bunlardan kurtulmak gerekir. Bu tabiatlar parçalanmadıkça, insanoğlu ebedi saadete ulaşamayacaktır.

Hâşiyetu Muhyiddîn Şeyhzâden alel-Kâdi’l-Beydâvî

Ebedî saâdete ulaşabilmek duâsıyla,

Hasan KARALÖK

About İbrahim Duran

Check Also

Cibril Hadisi Şerhi

Ömer İbnü’l-Hattab radıyallahu anh şöyle dedi: Bir gün Resülullah sallalla hu aleyhi ve sellem’in huzurunda …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir